сэг харсан хэрээ шиг
ямар нэгэн зүйлд ихэд шунамхайран эргэцэх, манах