СЭГ II

Завсарлах, түр зогсолзох, хоромхон зуурын амсхийлт: ажил сэг хийх (ажил түр завсарлах), бороо дэлгэрэнгүй... (бороо түр зогсох), сэг хийлгэх (түр зуур амсхийлгэх), сэг хийх (а. Хийж байсан үйл явдлаа түр зогсож амсхийх; б. Орсон бороо, цас, салхилсан салхи шуурга зэргийн түр зогсож арилах, тогтнох; в. Хүний биеийн өвчин зовуурь түр намжиж, амсхийх - Шүд өвдөх нь сэг хийж амраад байна. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж; г. Юмыг гүйцэд хийхгүй, дутуу хагас орхих, хэрэгцээг алдуулах, гутаах зэргээр сэглэх).

Ижил үг:

СЭГ I