СЭГЛИЙХ

Үс ноос, ургамал зэрэг нэлмийж сэлмийх, сэглэгэр харагдах.