СЭГИЙХ

Юмны хаяа хормой дээш сөхөгдөх, шуугдах - Нар шингэхийн өмнөхөн тэнгэрийн хаяа сэгийж өдөржин орсон бороо дэлгэрэнгүй... Норжин. Монгол хэлний толь.