СӨДИЙХ

Аливаа юм хэвийн хэмжээнээс их болж товойх, хэлбийж харагдах, сөдгөр болох: хормой сөдийх (хормой дэлгэрэнгүй...