СОЁЛ

1. Нийгмийн хөгжлийн явцад хүн төрөлхтний бүтээсэн эд баялаг, оюун ухааны ололтын цогц: үндэсний соёл дэлгэрэнгүй...


2. Боловсон байдал, хүмүүжил: харилцааны соёл (бусадтай зөв боловсон харилцах дадал хүмүүжил), соёл хүмүүжил дэлгэрэнгүй...
үндэсний соёл

тухайн үндэстний бүтээсэн соёл

оюуны соёл оюуны баялгийн цогц
эдийн соёл эдийн баялгийн цогц
соёлын өв үе улиран уламжлагдаж ирсэн эдийн болон оюуны зүйл
соёлын харилцаа оюуны болон эдийн соёлоор харилцах нь
соёлын ажилтан соёлыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах үүрэг бүхий хүн
соёлын голомт оюуны болон эдийн соёлын төв
соёлын дурсгал дээр үеэс улиран дамжиж уламжлагдан ирсэн оюуны болон эдийн баялаг
соёлын довтолгоо нийгэм соёлын боловсон байдлыг ахиулах арга хэмжээ
соёлын ордон урлаг, уран сайхны үйлчилгээг нийтэд хүргэх цогцолбор
соёл боловсрол шинжлэх ухаан, урлаг, боловсрол хүмүүжлийн цогц
соёл гэгээрэл соёлжин гэгээрэх нь
соёл иргэншил

эдийн болон оюуны соёлын цэцэглэл, нийгмийн хөгжлийн түвшин, соёл боловсролын цогц

соёл урлаг хүний гараар бүтээгдсэн болон оюун санааны бүтээл туурвил
сургууль соёл сурч боловсрох газар
утга соёл оюуны соёл, оюуны боловсрол
хэл соёл хүмүүсийн харилцааны хамгийн чухал хэрэглүүр, нийгмийн хөгжлийн явцад хүн төрөлхтний бүтээсэн эдийн болон оюуны цогц
соёлгүй хүн сохор, сумгүй буу шилээвэр буунд сум хэрэгтэйн адил хүнд соёл хэрэгтэй гэсэн санаа
харилцааны соёл бусадтай зөв боловсон харилцах дадал хүмүүжил
соёл хүмүүжил хүмүүжлийн цогц үйл ажиллагаа
эрдэм соёл боловсрол, хүмүүжил

биет соёлын өв - хүн төрөлхтөний бүтээсэн гарт баригдаж, нүдэнд харагдах соёл, хөгжмийн зэмсэг, барилга, гэр гэх мэт зүйл. биет бус соёлын өв - хүн төрөлхтөний бүтээсэн хэл аялгуу, мэдлэг, зан заншил, аман зохиол, дуу хуур, ахуй хэрэглээний соёлын өв

Зочин 2015-06-03 12:40:56