соёлын довтолгоо
нийгэм соёлын боловсон байдлыг ахиулах арга хэмжээ