СОЁЛЖИЛТ
Соёлжих үйлийн үр дүнг заасан нэр; Тус нэгдлийн нам, захиргаа нь одоо нийт нэгдэлчдийн ахуй соёлжилтын ажил дээр үлэмж анхаарал тавьж байна. Б.Бааст. дэлгэрэнгүй...