соёл урлаг
хүний гараар бүтээгдсэн болон оюун санааны бүтээл туурвил