соёл иргэншил

эдийн болон оюуны соёлын цэцэглэл, нийгмийн хөгжлийн түвшин, соёл боловсролын цогц