СОВС :

совсын тос (нэг атомт спирт, альдегид, хүчил гэх мэт бодисын хольц, эвгүй үнэртэй тослог