СОГОГЛОХ

1. Гэм согог олох, согогтой болох;


2. Өвчин эмгэг нь хөдлөх;
3. Өө сэв эрэх - Та битгий согоглож бодоорой. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.