СОГОЖ

Гүзээ, элгийг сэмжинд нь ороож шарсан сорс.