СОГОГ

1. Өвчин эмгэг, гэмтэл: техникийн согог (техникийн гэмтэл), согог илрэх (эмгэг нь ил дэлгэрэнгүй...


2. Өө сэв -  Нөхөр нь зарим согогийг нь мэддэг ч байх. Б.Бааст. Алтайн цэцэг., өө дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (юмны загвар хийцийн болхи болсон нь) - Хүн гэмээ мэдэхгүй гэгчээр гадны хүний нүдэнд юмны өө согог амархан өртдөг өө! Т.Рэнцэн. Шинэ даваа;

3. Сиймхий: согог таарах (сиймхий нь таарах) - Хааяа согог таарвал өвлийнхөө бэлтгэлийг базааж чадаагүй албан газартай баруун дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

техникийн согог техникийн гэмтэл
согог илрэх эмгэг нь ил болох
согог олох оёгтой болох
согог суух ужиг эмгэгтэй болох
согог суусан морь оёгтой болсон морь
согог тогтох согог суух
мэдрэлийн согог оюун мэдрэлийн эмгэг
өвчний согог өвчний урхаг гэм
гэмтэл согог бэртэл, өвчин эмгэг
гэмтэл согогийн эмнэлэг бие эрхтний гэмтэл согогийг эмчлэн засах эмнэлэг
гэм согог өвчнөөс үлдсэн урхаг, хууч
өө согог

юмны загвар хийцийн болхи болсон нь

согог таарах сиймхий нь таарах