СОГД
/ түүх /

Дундад Азийн баян бүрдээр нутаглаж байсан эртний улс - Самгарди, төвд, хятад, герег, иран, согд, уйгар зэрэг дэлгэрэнгүй... Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг.