СИЙЛБЭР

1. Сийлж гаргасан хэв дүрс буюу сийлж хийсэн зүйл: нарийн сийлбэр (уран нарийн ухаж, зорж хийсэн дэлгэрэнгүй...


2. Урлаж сийлэх ажил: сийлбэрийн урлаг (сийлбэр хийх ардын гар урлалын нэг төрөл), сийлбэрт суралцах (сийлэх ажил, дэлгэрэнгүй...
3. Сийлсэн мэт уран нарийн бие цогцос, тогтоц: сийлбэр сайтай морь (сийлсэн мэт уран бие галбиртай морь).

нарийн сийлбэр уран нарийн ухаж, зорж хийсэн урлал
товгор сийлбэр бичиг, дүрс мэтийг товойлгон сийлсэн урлал
мод чулуун сийлбэр мод, чулууг зорж, ухаж хийсэн урлал
ясан сийлбэр ясыг ухаж, зорж хийсэн сийлбэр
сийлбэрийн хутга сийлбэр хийхэд зориулсан хутга
сийлбэрийн урлаг сийлбэр хийх ардын гар урлалын нэг төрөл
сийлбэрт суралцах сийлэх ажил, арга ухаанд суралцах
сийлбэр сайтай морь сийлсэн мэт уран бие галбиртай морь