мод чулуун сийлбэр
мод, чулууг зорж, ухаж хийсэн урлал