СИЙЛБЭРТЭЙ

Сийлбэр бүхий - Тэрхүү ордны үүдийг оюу номин мэт зүлгэсэн сайхан чулуун сийлбэртэй багануудаар чимэглэсэн. дэлгэрэнгүй...