СИЙЛБЭРЧ

Уран сийлбэр хийдэг хүн - Та ер нь айхавтар сайн сийлбэрч байна шүү дээ. Д.Нацагдорж. Монгол ардын суут.