СИЙЛМЭЛ I

Сийлж урлаж хийсэн буюу сийлбэрлэн үйлдсэн юм - Дорж өлзий утас, алхан хээ сийлмэл гадна талын том хүрэн хаалгыг дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., сийлмэл шатар (сийлж хийсэн шатар), сийлмэл бар (мод, хулс, чулуун дээр сийлсэн хэв), сийлмэл эд (мод, чулуу, яс зэргээр урлаж сийлсэн эдлэл), сийлмэл бичгийн судлал (эртний үеэс үлдээсэн төрөл бүрийн сийлмэл бичиг, соёл, түүхийн судлалын нэг зүйл), сийлмэл чээж (сийлбэрлэж хийсэн чээж баримал).

сийлмэл шатар сийлж хийсэн шатар
сийлмэл бар мод, хулс, чулуун дээр сийлсэн хэв
сийлмэл эд мод, чулуу, яс зэргээр урлаж сийлсэн эдлэл
сийлмэл бичгийн судлал эртний үеэс үлдээсэн төрөл бүрийн сийлмэл бичиг, соёл, түүхийн судлалын нэг зүйл
сийлмэл цээж

сийлбэрлэж хийсэн цээж баримал

Ижил үг:

СИЙЛМЭЛ II