СИЙЛҮҮЛЭХ I

1. Бичиг зураг мэтийг хатуу юман дээр ухаж урлуулах - Цогтын хаданд сийлүүлсэн үгийг Дагдан чи давтан хэлж байх дэлгэрэнгүй.... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;


2. Хатуу зүйлийг зоруулж, юмны дүрс гаргуулах;
3. Зузаан юмыг хутгаар сийчин зүсүүлэх: мах сийлүүлэх (зузаан, цул махыг хутгаар сийчүүлэх).

Ижил үг:

СИЙЛҮҮЛЭХ II