СИЙЛҮҮЛЭХ II

Арга сүвэгчлүүлэх.

Ижил үг:

СИЙЛҮҮЛЭХ I