СИЙЛЭЭС

Сийлсэн ор мөр, сийлэх байдал: товгор сийлээс (товойлгон сийлэх урлаг).