СИЙМГЭР

1. Юмны маш нимгэн, нягт өтгөн биш, сийрэг: сиймгэр эд (нимгэн, торон эд) - Тасалгаан дотуур нааш дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. Нүдээ онийлгож сүүмийлгэсэн байдалтай харах нь - Сиймгэр харцаар харж байв. Яриа.