СИЙМИЙХ

1. Эд, эдлэлийн элэгдэж нимгэрэх: цонхны хөшиг сиймийх (цонхны хөшиг хуучран нимгэрэх);


2. Бөөн юмны сарниж сийрэгжих: борооны үүл сиймийх (борооны үүл сарних);
3. Нүдээ онийлгон, аньсаганыхаа завсраар харах.

цонхны хөшиг сиймийх цонхны хөшиг хуучран нимгэрэх
борооны үүл сиймийх борооны үүл сарних