СИЙЛЭХ II

Арга ухаан сүвэгчлэх - Сүүлд нь арга ухаан сийлэхээр шийдлээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ухаан сийлэх (нөхцөл байдлын талаар эргэцүүлэн бодож хүнд байдлаас гарах арга ухаан сүвэгчлэх).

Ижил үг:

СИЙЛЭХ I