СИЙЛМЭЛ II

Зай завсар гаргасан, сийчсэн - Сийлмэл мах амархан болно. И.Дамбажав. Монгол дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СИЙЛМЭЛ I