товгор сийлбэр
бичиг, дүрс мэтийг товойлгон сийлсэн урлал