сийлбэр сайтай морь
сийлсэн мэт уран бие галбиртай морь