САНААНДГҮЙ

Санаанд огт ороогүй, санамсаргүй - Пил өвгөн санаандгүй чанга хэлчхээд зовон навтасхийв.дэлгэрэнгүй... санаандгүй таарах (гэнэт, санамсаргүй таарах).