САНААТАЙ II

Зориуд - Чи өөрөө санаатай эвдсэн байлгүй гээд Дэгээхүү босон харайв. Н.Банзрагч. Зам., санаатай алах (урдаас төлөвлөн бэлтгэж байгаад алах, тодорхой зорилгоор хүний амь насыг хөнөөх) - Энэ чинь хэргийнхээ өнгөөр дээрмийн хэрэг биш, харин санаатайгаар алсан хүн амины хэрэг байна. Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., санаатай үйлдэх (тухайн ажил хэргийг зориудаар хийж гүйцэтгэх), хэлж ярьсныг зориуд санаатайгаар гуйвуулах (бусдын хэлж ярьсан үгийг зориуд мушгин гуйвуулах).

санаатай алах урдаас төлөвлөн бэлтгэж байгаад алах, тодорхой зорилгоор хүний амь насыг хөнөөх
санаатай үйлдэх тухайн ажил хэргийг зориудаар хийж гүйцэтгэх
хэлж ярьсныг зориуд санаатайгаар гуйвуулах бусдын хэлж ярьсан үгийг зориуд мушгин гуйвуулах
Ижил үг:

САНААТАЙ I