САНААЧИЛГА

1. Шинэ үйл ажиллагааны эхлэл, үүсгэл - Эд ажиллахын хамт ажлаа хөнгөвчлөх олон сонин арга, санаачилга олжээ. дэлгэрэнгүй... шинэ санаачилга (сэдэж санаачилсан шинэ зүйл) - Би тэд нөхдийн сайн санаа, сайхан туслалцаагаар өнгөрсөн жил нэгэн шинэ санаачилга гаргаж үйлдвэрт нэвтрүүлсэн юм. Т.Рэнцэн. Шинэ даваа;


2. Идэвх, зүтгэл, оролдлого: санаачилга гаргах (ажил хэрэгт ихэд идэвхтэй, шуурхай хандах), санаачилгыг дээшлүүлэх дэлгэрэнгүй...
шинэ санаачилга сэдэж санаачилсан шинэ зүйл
санаачилга гаргах ажил хэрэгт ихэд идэвхтэй, шуурхай хандах
санаачилгыг дээшлүүлэх идэвх, оролдлогыг нь нэмэгдүүлэх
хувийн санаачилга өөрийн идэвх, зүтгэл
идэвх санаачилга ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээхэд гаргах зүтгэл, шинээр сэдэж хийсэн зүйл