САНААРХАГ

1. Аливаа зүйлд шинэ санаа гаргамтгай;


2. Санаагаа биелүүлэх мөрөөдөл.