САНААТ

Санаа бүхий - Өмхий санаат тахар Хүрэлийн өгзөг дээр шороо хаялж байгаад балбаж гарав. дэлгэрэнгүй...