САНААРХАЛ

Санаархах үйлийн нэр, санаашрал - Тэд баруун монголын хязгаарыг бүхэлд нь захирах санаархалтай байсан. дэлгэрэнгүй... дайн хийх санаархал (дайн дэгдээхийг горилон хүсэх нь), санаархлаа биелүүлэх (санаж бодож буй зүйлээ гүйцэлдүүлэх).

дайн хийх санаархал дайн дэгдээхийг горилон хүсэх нь
санаархлаа биелүүлэх санаж бодож буй зүйлээ гүйцэлдүүлэх