сангийн гэрийн үүдэнд сайхан дэнлүү хэрэггүй, сайныг мэдэхгүй хүнд сайхан сэтгэл хэрэггүй
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйлд зүй зохисыг тааруулахгүй бол үр дүнгүй болдог гэсэн санаа