сан хөмрөгөө хулгайчаас, саруул талаа түймрээс
/ зүйр цэцэн үг /
гэнэтийн аюул ослоос үргэлж сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн санаа