сангийн гэр

улсын өмчид хамаарагдах гэр

Ижил үг:

сангийн гэр