сайхан гэвэл эв, саруул гэвэл ухаан, сайн гэвэл чанар, саар гэвэл залхуу
/ зүйр цэцэн үг /
а. Залхуурах муу; б. Эв, ухаан эрхэм; в. Чанар чансаа чухал гэсэн санаа