сайхан дээл өмссөн хүн сурсан эрдэмгүй бол хөрөг
/ зүйр цэцэн үг /
үзэмж төгөлдөр хэдий ч эрдэм мэдлэггүй бол зурагтай адил гэсэн санаа