САЙХАЛЬ :
/ ургамал /

сайхаль цэцэг (Холдостон овгийн салаа найлзуур зөөлөн бөгөөд бут бутаар ургадаг, гол төлөв цагаан дэлгэрэнгүй...