САДАРГА I

Гол, мөрний ус салбарлан урсах голдрил: мөрний садарга (мөрний урсгалын салбар) - Замын үүсгэл нь дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

Ижил үг:

САДАРГА II