саалийн архи
айраг, таргаар нэрж гаргасан архи, шимийн архи