сааль хураах
үхэр, мал саан цагаан идээ базааж авах