сааль дэлгэрэх
мал сүү орж цагаан идээ элбэг болох