зэд пог
сүм хийдээс лам, хувраг нартаа өгөх түгээл