ПАНЗЧИН

Дамын наймаа хийдэг хүн - Ингээд Пил өвгөн арван таван бүдүүн эр хонио хоёр панзчинд тус бүр далан төгрөгөөр өгч дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.