ПАРГИАДУУ

Паргиа байрын: паргиадуу хоолой (сөөсөн мэт бүдүүн дуу хоолой).