ПАРЛАМЕНТ

Хууль тогтоох, төрийн эрх барих дээд байгууллага: парламентын гишүүн (хууль тогтоох дээд байгууллагын дэлгэрэнгүй...