ПАРТИЗАН

Ардын журамт цэрэг, түүнд сайн дураар оролцогч - Бид партизан Аюурзанын Шагдар гуайн дуртгалд өгүүлсэн замаар дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.